Prisliste

Prislisten er oppdatert pr. 01.01.2014. Allle priser er oppgitt inklusive mva.

 

Listen angir standardiserte priser som er et utgngspunkt for lettere sammenligning av priser for meglertjenester.

Det vil i det enkelte oppdrag bli avtalt individuelle vilkår.

 

Del I - meglers vederlag

 

 

Provisjon*

%

0,9 - 2,0 

Tilrettelegging** 

kr.

9.900,-

Salær pr. time ved timebasert vederlag

Fra kr. 

2.000,-

Visninger, ukedager i kontortid (PROFF-visning), pr. stk.

kr.

2.000,-

Visninger, ukedager kveld, pr. stk.

kr.

2.000,-

Visninger, helg pr. stk.

kr. 

2.000,-

Inneståelsesgebyr***

kr.

0,-

Oppgjør, tinglysning og regnskapsføring av oppdraget

kr.

6.250,-

Minsteprovisjon

kr.

30.000,-

Salær ved avslutning/oppsigelse av oppdrag i tillegg til direkte utlegg

kr. 

0,-

Garantipremieforsikring

%

0,2

 

*Provisjonen vil bli fastsatt på grunnlag av en helhetsvurdering av oppdraget og vil kunne variere avhengig av bl.a. boligens art, forventet salgssum, salgbarhet og kompleksitet. Provisjon beregnes av salgsum og påløper ved budaksept (salg) av boligen.**Omfatter bl.a. innhenting av opplysninger som grunnlag for befaring, forberedelser til befaring, transport til/fra befaring, opprettelse av sak, bestilling av annonser etc. ***Inneståelsesgebyr dekker melgers arbeid med å vurdere pantobligasjon og utstede inneståelsesbrev overfor kjøpers finansieringsinstitusjon (bank).

   
Del II - utlegg/kostnader/andre vederlag som selger betaler

For å kunne klargjøre en eiendom for salg må det innhetes lovpålagt informasjon fra forskjellige instanser som f.eks. Statens kartverk (tinglysning/grunnbok), kommunen og forretningsfører.

   
 

Innhenting av informasjon fra forretningsfører, pris varierer 

Fra kr. 

2.500,-

Innhenting av informasjon fra Infoland, megleropplysninger til bruk i salgsmaterial

kr. 

865,-

Innhenting av Grunnbokutskrift

kr.

172,-

Elektronisk spørring i Grunnboken

kr.

100,-

Saldoforespørsel til panthavere, pr. forespørsel

kr.

250,-

Tinglysning av sikringsobligasjon, Enebolig og Selveier / Andel og AS

kr. 

525,- / 430,-

Takst, varierer avhengig av takstmann, størrelse og type eiendom*

Fra kr. 

2.800,-

Boligsalgsrapport, varierer avhengig av takstmann, størrelse og type eiendom*

Fra kr. 

5.500,-

Eierskifteforsikring, Protector, pris varierer avhengig av type bolig/verdi** 

Fra  

2,5 promille

 

* Kan bestilles direkte fra selger hvis ønskelig **Eierskifteforsikring er frivillig. Eks. Andelsleilighet, 2,5 promille av kjøpesum, men minimum kr. 2.750,- og maks kr. 20.000,- Ta kontakt med megler for andre boligtyper.

   
  Tillegg for sameier/borettslag/boliger organisert som aksjeselskap (AS)
   
 

Eierskiftegebyr, varierer avhengig av forretningsfører/borettslag

Fra kr. 

1.500,-

Innhenting av informasjon fra sameiet, pris varierer avhengig av forretningsfører

Fra kr. 

1.500,-

Utlysning av eventuell forkjøpsrett, varierer avhengig av forretningsfører/borettslag

Fra kr. 

2.500,-

   
Del III - Markedsføring

Individuel tilpasning av markedsføringen er av stor betydning for et vellykket salg. Det vil i det enkelte oppdrag bli avtalt med selger hva som er nødvendig og hensiktsmessig for å nå et bredt utvalg potensielle kjøpere av den aktuelle bolig. I de fleste oppdrag anbefales det som et minimum at eiendommen legges ut på «Finn.no» dersom eiendommen legges ut på det åpne markedet.

   
 

Basispakke: Annonse «Finn.no», nabolagsprofil, 30 salgsprospekter, fotografering*

Fra kr.

9.900,-

Aftenposten Garantipakke (5-stk. over 6-spalter)

kr.

28.000,-

Aftenposten Superpakke for boliger under kr. 2.900.000,- (3 stk. over 6-spalter)

kr. 

17.900,-

Dagens Næringsliv (DN) halvside

kr.

18.750,-

Dagens Næringsliv (DN) 1/3 side

kr.

12.500,-

Finansavisen, halvside 

kr.

6.825,-

Finansavisen, 1/3

kr. 

4.625,-

Annonsering på våre hjemmesider

kr. 

0,-

Andre markedsføringsmetoder (flyveblad i nabolaget mv.) - ta kontakt med megler 

Listen angir kun et utvalg av alle de muligheter og priser som finnes. Vennligst ta kontakt med megler for utfyllende informasjon om priser og muligheter. *Basispakken inneholder internettannonse på «Finn.no» og vår hjemmeside, 30 salgsprospekter, fotografering (25 bilder), plantegning av hver etasje.

   
Del IV - Salær basert på timepris

Eiendomsmeglere er pålagt å tilby sine tjenester basert på medgått tid i stedet for en prosentsats av kjøpesummen. I de saker kunden foretrekker timebasert beregning av vederlaget tilbys det fra kr. 2.000,- inklusive mva. Det er ikke mulig å si på forhånd hvor mange timer et oppdrag tar å gjennomføre da dettte vil variere fra sak til sak, men vi kan sette opp ett estimat basert på en lettsolgt leilighet i Oslo sentrum:

           
  1) Forberedelser til salg m.m.: ca. 10 timer
  2) Markedsføring av eiendommen m.m ca. 11 timer
  3) Visninger og arbeid med visninger m.m ca. 10 timer
  4) Oppfølgning av interessenter m.m ca. 7 timer
  5) Budrunder og behandling av bud m.m ca. 10 timer
  6) Kontrakt og kontraktsmøte m.m ca. 4 timer
  7) Overtakelse/oppgjør/tinglysning m.m ca. 6 timer

Konkurransedyktige priser

  Instagram Instagram