Klassifisering av eiendommene

Veiledning

 

I annonser for boliger ser man et vidt spekter av begreper som brukes for å gjøre potensielle kjøpere kjent med boligens standard. Vi påstår ikke å ha fasiten på definisjonene, men ønsker her å klargjøre hva vi legger i de forskjellige kategoriene.

Oppfriskning Oppussings Totalrenovering

Oppfriskning

Oppfriskning

I denne gruppen kommer boliger hvor den generelle standarden er vanlig god, men hvor det med fordel kan gjøres en del malerarbeid, kanskje skiftes en dør eller to samt kjøkkenbenken, og deler av baderomsinnredning for å gjøre boligen finere. Det er mao. arbeid mange klarer å utføre selv uten store kostnader.

 

Grensen mot et oppussingsobjekt er vanskelig å trekke og avhenger mye av smak og den enkeltes krav til standard og hva boligen skal brukes til. Erfaringsmessig avdekker oppgraderinger på enkelte bygningsdeler et behov/ønske om å fornye andre deler. Et oppfriskningsprosjekt kan derfor skli over til å bli et oppussingsobjekt!

Oppussingsobjekt / moderniseringsbehov

Hva er forskjellen på oppussingsobjekt og boliger med moderinseringsbehov?

Det finnes ingen klart definerte skiller på et oppussingsobjekt og en bolig med moderniseringsbehov. Kanskje er det ingen forskjell, men et oppussingobjekt gir nok inntrykk av større behov for arbeid og kostnader enn i boliger hvor det sies å være et moderniseringsbehov.  

 

Etter vår oppfatning kan et oppussingsobjekt være like omfattende som et renoveringsprosjekt, men i denne klassifiseringen brukes begrepet oppussingsobjekt på eiendommer som  ikke krever like mye arbeid og endringer som en totalrenovering. Det kan f.eks. være nødvendig å pusse opp bad og kjøkken, men for øvrig er boligen flott.

 

Her er det grunn til å understreke at smak og behag - og den enkeltes krav til standard og stil - vil variere meget og at det som for noen er å "flytte rett inn i" er å betrakte som et oppussingsobjekt for andre.

 

Boliger som havner i denne kategorien er ofte boliger som som selges av dødsbo eller har vært utleid.

 

Totalrenovering / totalrehabilitering

Klar for store utfordringer?

Grensen mellom oppussingsobjekt og totalrenovering er også flytende.

 

Boliger i denne kategorien behøver en omfattende rehabilitering hvor alt av overflater (vegger, gulv, tak, vindu, dører, lister etc.) må skiftes/bearbeides/repareres. Det er oftest ikke tilstrekkelig å skifte overflatene fordi konstuksjonen under må utbedres/skiftes. Typisk oppretting av gulv og vegger før ny overflate (gulv, vegg,tak) kan legges.

 

Hva angår baderom i denne kategorien er det ikke tilstrekkelig å legge nye fliser på de eksisterende. Det gamle badet må rives helt ned til konstruksjonen for så å bygges opp etter dagens krav til bad. Nytt bad bør bygges etter våtromsnormen.

 

Boliger som havner i denne kategorien er ofte gamle hus/leiligehter som har stått tom i lang tid uten tilsyn/vedlikehold og har blitt påført omfattende skader, og/eller boliger som som selges av dødsbo eller har vært utleid.

 

Viktig presisering:

Nyttige linker:

  Instagram Instagram