Forsikring for selger og kjøper

Både selger og kjøper kan tegne forsikring i en bolighandel og Advokatfirmaet Fjeldstad | Eiendomsmegling formidler forsikring til begge parter.

 

Protector eierskifteforsikring

Ønsker du å tegne eierskifteforsikring?

Som boligselger er du i følge avhendingsloven ansvarlig for vesentlige skjulte feil og mangler i 5 år etter at du har solgt. Eierskifteforsikring gir deg økonomisk dekning for dette ansvaret. Viser det seg at kjøperen har krav på erstatning, betaler forsikringsselskapet denne.

Dog kan forsikringsselskapet krever regress av selger dersom det viser seg at han forsettelig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om eiendommen.

 

For selger av dødsbo kreves det at det innhentes en bolgsalgsrapport.

For mer informasjon om eierskifteforsikring ta kontakt med advokat Fjeldstad, eller Protector, eller du kan laste ned brosjyren til Protector og annen informasjon i linkene under:

HELP boligkjøpersforsikring

Ønsker du å tegne boligkjøperforsikring?

Klager knyttet til boligkjøp er vanlig, uansett boligstandard. En stor andel boligkjøpere klager på boligen de har kjøpt. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende.

Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Tegner du boligkjøperforsikring hjelper spesialiserte advokater i HELP deg, blant annet med klagehåndtering.

Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak, næringsbygg eller bolig til utleie.

 

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Klager knyttet til alle typer kjøp av ferdig oppført bolig (hus, leilighet, fritidsbolig). Tilgang til juridisk bistand fra tegning av forsikringen til overtagelse av boligen, og i fem år etter overtagelsen. Juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet når du trenger det.

 

Når må boligkjøperforsikring tegnes?

Forsikringen tegnes samtidig med boligkjøpet, senest ved kontraktssignering. HELP Forsikring representerer deg som boligkjøper.

 

Boligkjøperforsikring kan kun kjøpes i sammenheng med boligkjøpet, gjennom eiendomsmegleren som foretar salget.

 

Pris borettslagsbolig: kr 3.750,-    

Aksje- og selveierleilighet: kr 6.300,-    

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig og tomt: kr 8.900,-

  Instagram Instagram