Dødsbo

Spesielt gunstige vilkår ved salg av boliger hvor selger er et dødsbo

Advokat Fjeldstad har jobbet mange år med arv og arverettslige problemstillinger som advokat, politi/lensmannsbetjent og i begravelsesbyrå. Av erfaring vet vi at jobben med å arrangere og gjennomføre en begravelse er en tung og krevende oppgave for de pårørende. Det senere arveoppgjør, og det praktiske rundt salg av avdødes bolig, er en ytterligere belastning. Vi kan ikke hjelpe til med sorgarbeidet, men vi kan bistå med å legge forholdene til rette for et smidig og effektivt salg av avdødes bolig.

 

Våre spesialvilkår for dødsbo gjelder ikke bare for pårørende men også for andre aktører som bistår i forbindelse med et arveoppgjør (advokater/skifteretten/banker).

 

 

Er selger et dødsbo

1)

- vil vi uten tillegg i prisen være behjelpelig med noe juridisk rådgivning overfor våre kunder i forhold til arv og skifte i den konkrete sak, og komme med anbefalinger på hvordan man bør gå frem. Vi kan naturligvis ikke gå inn i og ta stilling til tvister mellom arvingene.

 

2)

- vil vi uten tillegg i prisen påta oss å legge ut for alle kostnader som påløper i salgsprosessen og selger blir kun presentert én faktura rett etter eiendommen er solgt (budaksept) og én avsluttende faktura etter overtakelse. Som selgere slipper man dermed å måtte håndtere de fakturaer som kommer fortløpende fra takstmann, Finn.no, Aftenposten og alle andre eksterne tjenesteytere før eiendommen er solgt.

 
3)

- og det ikke er noen pårørende som har anledning til å få ryddet, tømt og rengjort eiendommen i forbindelse med salget, kan vi være behjelpelig med å få noen til å gjennomføre arbeidet.

Tips ved salg av dødsbo: gi fullmakt til én av arvingene!

Under hele salgsprossessen - og særlig under budrundene - kan ting gå veldig raskt og megler har ofte bare noen får minutter til å varsle alle interessenter og selger(e) om bud og budforhøyelser.

I denne situasjonen er det av stor betydning at megler ikke trenger å forholde seg til flere personer enn nødvendig. Må megler kontakte flere arvinger vil det gå tid til spille og man kan gå glipp av det beste budet. Risikoen for misforståelser øker også dersom megler må forholde seg til flere arvinger i budrunden.

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at arvingene utpeker en representant som får fullmakt til å binde de øvrige i budrunden. Eventuelt kan megler, eller en annen som arvingene enes om, gis fullmakt til å akseptere bud over et visst angitt nivå, f.eks. ethvert bud over kr. 5.000.000,- uten forbehold av noen art.

Skifteattest/Fullmakt

  Instagram Instagram